Domenii | Autori

Arhiva

Program de parteneriat educațional școală-familie pentru elevii cu dificultăți de adaptare școlară, autor Florența Munteanu


Parteneriatul educațional reprezintă un demers complex, în care sunt implicate în primul rând procesele de comunicare și colaborare, iar împreună vin în sprijinul elevului în procesul său educativ. Acesta se referă la toate procesele, începând cu proiectarea, luarea deciziilor optime, acţiunea, până la identificarea unor strategii cât mai benefice în colaborarea instituţiilor, cât şi ale agenţilor educaţionali. Este important să recunoaștem că succesul parteneriatului educațional este reprezentat de implicarea totală a triunghiului cadre didactice-elevi-părinți. Orice dezechilibru al aportului adus de către una din aceste părți poate conduce la un dezechilibru al întregului demers urmărit.

Lecturați gratuit Program de parteneriat educațional școală-familie pentru elevii cu dificultăți de adaptare școlară, autor Florența Munteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3550-0

You must be logged in to post a comment.