Domenii | Autori

Arhiva

Protecţia şi conservarea mediului înconjurător în municipiul Buzău şi împrejurimi - autor Maria – Magdalena Popa

La acest început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea, fie şi treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe Terra.

Conceptul actual de “mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor.

Incontestabil, problemele ridicate de mediul înconjurător constituie, la scara planetară, unul din dosarele cele mai acute, grave şi complexe ale contemporaneităţii. Mediul înconjurător este strâns legat de domeniile economiei, energiei, populaţiei, biologiei şi medicinei în aşa fel încât, într-o interdependenţă practic imposibil de desfăcut, toate aceste domenii se influenţează reciproc, tendinţele apărute într-unul reverberând, inevitabil, într-o perioadă mai apropiată sau mai îndepărtată, în celelalte.

Prezenta lucrare îşi propune să surprindă starea mediului în municipiul Buzău şi în împrejurimile acestuia, analizând fiecare component de mediu în interrelaţie cu factorii antropici, să determine sursele de poluare şi să prezinte măsurile de prevenire a degradării acestuia. În ultima secţiune a lucrării au fost evidenţiate unele modalităţi de valorificare în plan metodic a conţinutului ştiinţific (inclusiv metode de studiere cu elevii a fenomenelor şi cauzelor care le produc).

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Protecţia şi conservarea mediului înconjurător în municipiul Buzău şi împrejurimi – autor Maria – Magdalena Popa

ISBN 978-606-8129-37-2

You must be logged in to post a comment.