Domenii | Autori

Arhiva

Formarea competenței de comprehensiune și de interpretare a romanelor lui Liviu Rebreanu, autor Elena Ghiță


Prin prezenta lucrare am adaptat teoria la realitatea concretă pe care mi-a oferit-o cadrul instituțional unde mi-am desfășurat activitatea; ea oferă o perspectivă personală asupra strategiilor didactice interactive ce pot fi aplicate la clasele de liceu în momentul analizării și interpretării romanelor lui L. Rebreanu; am avut în vedere patru romane rebreniene: „Ion”, „Pădurea spânzuraților”. Mi-am propus ca elevii să înțeleagă locul pe care îl ocupă în istoria literaturii române acest autor (mai mult sau mai puțin cunoscut de ei) și să fie capabili să aprecieze valoarea scrierilor rebreniene.

Lecturați gratuit Formarea competenței de comprehensiune și de interpretare a romanelor lui Liviu Rebreanu, autor Elena Ghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3336-0

You must be logged in to post a comment.