Domenii | Autori

Arhiva

Complementul direct, autor Daniela Maria Şerban

Stăpânirea unei limbi presupune, înainte de toate, cunoaşterea unei gramatici corecte, căci aceasta constituie suportul pe care se pot forma viitorii beneficiari avizaţi cu informaţii de orice fel.

Gramatica este, în fond, un exerciţiu de logică…
Lucrarea de faţă se vrea a fi o încercare de a demonstra vitalitatea însuşirii noţiunilor teoretice ale gramaticii…

Autoarea

Lecturați gratuit Complementul direct – de Daniela Maria Şerban.

ISBN 978-606-577-002-7

You must be logged in to post a comment.