Domenii | Autori

Arhiva

Managerul României europene - de Daniela Maria Şerban

Autoarea a selectat din literatura de specialitate şi din practica managerială a organizaţiilor europene cele mai potrivite aspecte şi în concordanţă cu mediul socio-economic în continuă transformare din România, punându-şi amprenta prin consideraţii personale, relevante şi pertinente.

Şcoala de management de la Braşov din cadrul Universităţii Spiru Haret i-a oferit autoarei oportunităţi de analiză şi sinteză şi de abordare a problematicii manageriale în mod realist şi practic, dezvoltându-i competenţe de discernere şi aplicare în viaţa reală a conceptelor teoretice studiate. Un aport semnificativ în acest sens l-a avut opera Profesorului DHC Ion Petrescu, care a constituit baza referinţelor bibliografice a acestei lucrări.
Cartea “Managerul României europene”este un ghid util pentru managerii din orice domeniu de activitate şi de la orice nivel.

Prof. dr. Elena Doval

Lecturați gratuit cartea Managerul României europene – de Daniela Maria Şerban.

ISBN 978-606-577-001-0

You must be logged in to post a comment.