Domenii | Autori

Arhiva

Paradigma reformei manageriale în învăţământul preuniversitar, autor Daniela Maria Şerban

Opiniile autoarei sunt nu numai adecvate procesului de transformare a şcolii, dintr-o instituţie rigidă şi ruptă de realităţile vieţii într-o instituţie parteneră mediului socio-economic şi cultural, dar şi vizionare, anticipând necesitatea definirii unui nou set de practici în managementul şcolii şi a redefinirii rolului managerului în educaţia preuniversitară. Managerul de tip nou este axat pe conducerea procesului educaţional prin îmbinarea studiului cu cercetarea ştiinţifică şi practică, ocupând locul potrivit în societatea bazată pe cunoaştere.

Lucrarea reprezintă un instrument util în activitatea managerială a şcolii contemporane româneşti.

Prof. dr. Elena Doval

Lecturați gratuit Paradigma reformei manageriale în învăţământul preuniversitar – de Daniela Maria Şerban.

ISBN 978-606-577-000-3

You must be logged in to post a comment.