Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi practice de perfecţionare a strategiei didactice în predarea matematicii la clasa I, autor Lenuța-Luminița Pavel

Ciclul achiziţiilor fundamentale este considerat o perioadă pregătitoare pentru studiul matematicii. Obiectivul fundamental al acestuia este acela de a asigura pentru toţi elevii formarea competenţelor de bază care vizează calculul aritmetic, noţiuni intuitive de geometrie, măsurare şi măsuri.Se impune astfel ca activitatea la clasă să capete o orientare nouă prin înlocuirea conţinuturilor teoretice cu o varietate de contexte problematice care să dezvolte capacităţile matematice ale elevilor, prin înlocuirea aplicării matematice a unor algoritmi cu elaborarea şi folosirea de strategii în rezolvarea problemelor, prin schimbarea accentului de la activităţi de memorare la activităţi de explorare-investigare.

Lecturați gratuit Modalităţi practice de perfecţionare a strategiei didactice în predarea matematicii la clasa I, autor Lenuța-Luminița Pavel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2624-9

You must be logged in to post a comment.