Domenii | Autori

Arhiva

Strategia didactică, un traseu optim către atingerea obiectivelor instructiv-educative, autor Lenuța-Luminița Pavel

Strategia didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare prin care se urmăreşte declanşarea mecanismelor psihologice ale învăţării potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi a condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Orice strategie didactică este eficientă numai în măsura în care, transmiţând o cantitate de informaţie, reuşeşte să-i antreneze pe elevi în asimilarea ei activă şi creatoare.
Orice strategie didactică acţionează într-un câmp de factori şi posibilităţi, în consecinţă finalitatea ei include un oarecare grad de probabilitate. Orice strategie didactică are un astfel de caracter stocastic şi probabilist. Ponderea şi rolul factorilor întâmplători diferă de la o strategie la alta.

Lecturați gratuit Strategia didactică, un traseu optim către atingerea obiectivelor instructiv-educative, autor Lenuța-Luminița Pavel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2577-8

You must be logged in to post a comment.