Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea de marketing a mărcii Meli Melo în România, autor Roxana Cîrcotă

În cadrul unei organizaţii există mai multor strategii de comunicare, dar acestea nu trebuie să fie privite distinct în comunicare instituţională (comunicare internă şi comunicare comercială). Orice acţiune întreprinsă în domeniul comunicării instituţionale trebuie să ia în considerare ansamblul strategiilor, deoarece mijloacele tehnice folosite pentru realizarea lor sunt, adeseori, aceleaşi și chiar dacă “publicul” căreia li se adresează este diferit, adeseori, acţiunile vizează aceleaşi persoane.
Diversitatea strategiilor şi a acţiunilor de comunicare justifică dezvoltarea funcţiei “director de comunicare”, rolul său constând fie în formularea acestor strategii, fie în asigurarea coeziunii între ele.
Strategia de comunicare a unei organizaţii este globală, în cadrul ei regăsindu-se fiecare tip de comunicare. Însa, elaborarea ei trebuie să ţină cont, în primul rând, de realităţile organizaţiei, de sistemul organizatoric, misiunea şi obiectivele acesteia. Directorul de comunicare nu are competențe de reorganizator, ci trebuie să fie realist şi să adapteze strategia de comunicare structurilor organizaţiei.
Scopul acestei lucrări este acela de a pune în evidenţă toate aspectele, de a identifica problemele de comunicare din cadrul S.C. GAMABELL EXIM S.R.L şi de a evidenţia o posibilitate de îmbunătăţire a procesului de comunicare în cadrul acestei organizații.

Lecturați gratuit Comunicarea de marketing a mărcii Meli Melo în România, autor Roxana Cîrcotă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2519-8

You must be logged in to post a comment.