Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de rezolvare a problemelor de matematică, autor Guraliuc Lucica

Prin soluţionarea problemelor de matematică, şcolarii îşi formează deprinderi eficiente de activitate intelectuală, care se vor răsfrânge pozitiv şi în învăţarea altor discipline de studiu, îşi educă şi cultivă virtuţile moral-volitive. În acelaşi timp, se dezvoltă orizontul de cultură generală al şcolarilor prin folosirea în conţinutul problemelor a unor cunoştiinţe pe care nu le învaţă la alte discipline de învăţământ (informaţii legate de cantitate, timp, distanţă, greutate etc.).
Prin cuprinsul lor, prin modalităţile de abordare şi rezolvare utilizate, soluţionarea problemelor de matematică conduce la cultivarea şi formarea unei noi poziţii faţă de muncă, a disciplinei conştiente, a prieteniei, dar şi a spiritului stimulativ, a competiţiei cu alţii şi cu sine însuşi.
Noile concepţii pedagogice privind studiul matematicii în şcoala primară sunt axate pe o optică constructivistă: A face matematică înseamnă a investiga, a explora şi a rezolva probleme!

Lecturați gratuit Strategii de rezolvare
a problemelor de matematică, autor Guraliuc Lucica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2521-1

You must be logged in to post a comment.