Domenii | Autori

Arhiva

Ioan Slavici - nuvelist, autor Mihaela Asandei

În preocupările lucrării de față, am dorit să îl dezbat pe Ioan Slavici deoarece, exceptând câțiva istorici literari, opera sa literară nu s-a bucurat nici pe departe de atenția cuvenită.
Ioan Slavici face parte din constelația de aur a literaturii române. Lectura operei sale nu e un exercițiu aspru de voință, ci dimpotrivă o încântare, o întâlnire cu viața din viață, structurată în durabilă creație. Opera lui, de un realism robust, popular, viață din viață adevărată, nu a rămas doar un capitol ilustru de istorie literară. Ea nu e doar un document al unor vremuri revolute, nici numai mărturia moartă a unei anume etape din evoluția literaturii române. Este o realitate vie, organic încorporată în fluxul spiritualității noastre, un pisc al geniului creator românesc, exprimat inegalabil prin scriitorii cei mai iluștrii ai „ Junimii”.

Autoarea

Lecturați gratuit Ioan Slavici-nuvelist, autor Mihaela Asandei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1704-9

You must be logged in to post a comment.