Domenii | Autori

Arhiva

Formarea conduitei morale la vârstă preşcolară, autor Simona-Mihaela Onu

Nici o perioadă a dezvoltării psihice umane nu are caracteristici atât de numeroase ca perioada preşcolară. Expresia celor 7 ani de acasă, pe care omul îi are sau nu, reflectă tocmai importanţa constituirii bazelor activităţii psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate ce îşi pun pecetea pe comportamentele viitoare tocmai în această perioadă a prescolarităţii.

Omul înfruntă pericolele, pentru că se simte curajos, îşi ajută semenii pentru că este milos. S-ar părea că pentru a învăţa pe cineva să fie curajos sau caritabil, ar trebui învăţat să simtă.

Mediul solicită copilului nu numai adaptări ale comportamentului la diferite situaţii în condiţii de afecţiune şi protecţie dar creează, în acelaşi timp o mare sesizare a diversităţii vieţii, o antrenare a deciziilor, curiozităţii şi a trăirilor interne la situaţii numeroase. Concomitent se dezvoltă bazele personalităţii copilului şi capacităţile de cunoaştere şi comunicare.

Lecturați gratuit Formarea conduitei morale la vârstă preşcolară, autor Simona-Mihaela Onu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1010-1

You must be logged in to post a comment.