Domenii | Autori

Arhiva

Pagina web a școlii, autor Ion Popa

Site-ul prezentat în această lucrare este destinat unei şcoli și conține și o secțiune de administrare. Scopul site-ului este prezentarea şcolii, oferirea posibilităţii de a cunoaşte detalii cu privire la oferta educaţională a scolii, baza materială existentă, structura organizatorică precum şi personalul unităţii.

Cu toate că vizualizarea informațiilor de pe site este permisă tuturor vizitatorilor, adăugarea informațiilor este permisă doar membrilor site-ului, pentru aceasta fiind implementat un mecanism de logare. Lucrarea este structurată în trei capitole și anume:

În capitolul 1, Concepte de bază utilizate în această lucrare, am prezentat informații generale despre internet, istoria acestuia și conectarea la internet. Capitolul 2, Realizarea unui site web, cuprinde informații despre limbajele de programare folosite. În capitolul 3, Descrierea si proiectarea aplicației, am prezentat structura claselor, a bazei de date, aplicațiile folosite în realizarea site-ului și câteva dintre funcțiile PHP folosite cel mai frecvent. Concluziile prezintă concluziile realizării acestui site.

Lecturați gratuit Pagina web a școlii, autor Ion Popa.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0919-8

You must be logged in to post a comment.