Domenii | Autori

Arhiva

Genul liric. Modalități de abordare în învățământul gimnazial, autor Ramona Maria Clej

Această lucrare este o lucrare de valorificare a experienţei didactice proprii, raportată la nivelul dezvoltării ştiinţifice actuale, la obiectivele fundamentale ale învăţământului din ţara noastră. În această lucrare mi-am propus să valorific şi experienţa pozitivă a altor colegi popularizată în presa de specialitate, la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, consfătuiri metodice, cursuri de perfecţionare, cercuri pedagogice etc. Lucrarea este rezultatul preocupărilor mele de a îmbunătăţi modul de predare, respectiv de învăţare a noţiunilor de literatură română în gimnaziu.

Lecturați gratuit Genul liric. Modalități de abordare în învățământul gimnazial, autor Ramona Maria Clej

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0831-3

You must be logged in to post a comment.