Domenii | Autori

Arhiva

Lucrările Simpozionului Interjudețean ”Portul popular românesc de ieri, de azi și de mâine”. Tema Fotografie veche și nouă. Case vechi românești, coord. Olaru Milica

Legile universalităţii consideră că omul este un produs al epocii, nu al locului. Credem că fiecare om este rezultatul civilizaţiei în care s-a născut şi s-a format, care îşi pun o amprentă, un sigiliu de neînlăturat. Dar perioada în care trăim ne uniformizează, ne face să ne pierdem trecutul, istoria. De aceea vedem ca mai mult decât lăudabilă iniţiativa colectivului condus de d-na prof. Milica Olaru: este nevoie să facem ceva ca uitarea să nu se aştearnă peste cele frumoase şi de demult ale noastre. Şi dacă profesorii, elevii şi învăţătorii sunt implicaţi într-o astfel de acţiune, putem spera la un viitor în care trecutul şi prezentul încă mai pot comunica prin punţi de istorie şi de frumos. Căci, cum am putea să nu admirăm ia femeiască ce-a impresionat pe Matisse, cel care a nemurit-o printr-un superb tablou?! Cum am putea nesocoti şi ocoli fotografiile elveţianului născut la Broşteni, Adolf Chevalier, cu superbele costume populare de sărbătoare şi chipuri viguroase şi expresive de munteni de la poale de Ceahlău?!
Fiecare regiune are nota sa de autohtonitate, de originalitate şi prin cuvânt şi imagine s-au adunat într-un volum, într-o carte ce însemnează entuziasmul, truda şi acribia. La o a doua ediţie simpozionul se vrea (şi va deveni) o tradiţie. Lucrările au fost primite de la colegi din țară care fiecare prin cuvântul său, fotografiile expuse, au avut ceva frumos de oferit.

Prof. dr. Daniel Dieaconu

Lecturați gratuit Lucrările Simpozionului Interjudețean ”Portul popular românesc de ieri, de azi și de mâine”. Tema Fotografie veche și nouă. Case vechi românești, coord. Olaru Milica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0822-1

You must be logged in to post a comment.