Domenii | Autori

Arhiva

Procedee speciale de control şi reducere a poluării apei, autor Martha Crișan

Prezenta lucrare are două părţi: prima parte tratează aspecte legate de răspândirea apei pe glob şi în corpul uman, problemele de poluare a apei, tipuri de poluare, ploile acide. În capitolul 2 sunt abordate istoricul alimentărilor cu apă în lume şi în România, apoi alimentarea municipiului Reghin cu apă, surse de apă pentru potabilizare. Tot aici este descris barajul de apă de pe râul Gurghiu şi procesul tehnologic de captare, tratare şi distribuire a apei potabile consumatorilor din Reghin şi împrejurimi.
Etapele procesului tehnologic de tratare a apei sunt descrise detaliat în capitolul 3.

Lecturați gratuit Procedee speciale de control şi reducere a poluării apei, autor Martha Crișan.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0797-2

You must be logged in to post a comment.