Domenii | Autori

Arhiva

Exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea activităţilor de limba şi literatura română în învăţământul primar, autor Prof. Laura Ioan

Lucrarea este structurată pe trei capitole distincte, două teoretice şi unul practic-aplicativ. Primul capitol reprezintă o trecere în revistă a particularităţilor psihice ale şcolarului mic.
Al doilea capitol se opreşte asupra inteligenţei umane, definind-o şi clasificând-o.
Ultimul capitol constituie partea esenţială a lucrării, cuprinzând şi detaliind toate etapele unei cercetări pedagogice: obiectivele cercetării, ipoteza de lucru, testarea iniţială, descrierea eşantioanelor, introducerea factorului experimental, testarea finală, consideraţii asupra desfăşurării cercetării.
Demersul meu se încheie cu o parte distinctă în care expun concluziile cercetării şi mi-am permis să formulez o serie de propuneri şi recomandări ce pot fi utile cadrelor didactice din ciclul primar în practica pedagogică.

Lecturați gratuit Exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea activităţilor de limba şi literatura română în învăţământul primar, autor Prof. Laura Ioan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0730-9

You must be logged in to post a comment.