Domenii | Autori

Arhiva

Motoare cu ardere internă. Construcție și funcționare, Manuela Burciu

Suportul de curs „Motoare cu ardere internă-Construcție și funcționare” se adresează elevilor din clasa a X-a, Liceu Tehnologic și Învățământ Profesional cu durata de 3 ani, Profil-Tehnic, Domeniul-Mecanică, Calificare Profesională-Mecanică de Motoare și este conceput în concordanță cu Standardul de Pregătire Profesională și Curriculum aprobat prin OMECTS 4463 din 12.07.2010. Modulul „Tehnologii în mecanica de motoare” se studiază în 245 de ore, teorie, laborator tehnologic și instruire practică și urmărește dobândirea competențelor specifice domeniului pregătirii generale, precum și formarea și dezvoltarea capacităților de utilizare a documentației tehnice. Ideea elaborării acestei lucrări se bazează pe faptul că formarea viitorilor absolvenţi trebuie să ţină pasul cu cerinţele actuale, încercând în același timp şi o orientare către activitatea informaţională, ca bază pentru continuarea pregătirii în domeniu.

Lecturați gratuit Motoare cu ardere internă. Construcție și funcționare, Manuela Burciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0589-3

You must be logged in to post a comment.