Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de comunicare verbal-nonverbală în învăţământul primar, autor Lenuța Borcan

Mişcările fizice, trăirile afective ale elevului au o valoare predictivă pentru învăţător. Cunoaşterea trăirilor, decodificarea semnificaţiei mişcărilor fizice, a expresiilor faciale, gesturilor, ajută la modelarea mesajului pedagogic în funcţie de situaţia creată. Unele semnifică atenţie sau plictiseală, aprobare sau dezaprobare, interes sau dezinteres, altele confirmă sau infirmă înţelegerea sau neînţelegerea conţinutului, gradul de participare la activitate. Din acest motiv se impune, din perspectiva psihopedagogică, cunoaşterea fiecărei modalităţi în parte atât sub aspectul particularităţilor specifice, cât şi în privinţa modului şi a contextelor de utilizare. Cunoaşterea şi “citirea” corectă a unor astfel de mesaje de către dascăl îl poate ajuta să devină un adevărat suport pentru copil în activitatea şcolară.

Lecturați gratuit Modalităţi de comunicare verbal-nonverbală în învăţământul primar, autor Lenuța Borcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0537-4

You must be logged in to post a comment.