Domenii | Autori

Arhiva

Mărimi și unități de măsură, autor Camelia Maria Preda

Cunoaşterea matematică şi, în general, cea ştiinţifică, nu se reduce la o simplă colecţie de fapte, ci reprezintă un mod de a gândi, o învăţare generativă adică învăţarea unui sistem de concepte care să le permită elevilor generarea de fapte noi care nu le-au fost predate. Pentru a înţelege cum învaţă copiii matematica, trebuie să le analizăm producţiile, modul în care numără, scriu numerele, rezolvă problemele etc, adică să le înţelegem modul cum gândesc. De asemenea o deosebită importanţă o constituie cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale şcolarului mic. După o asemenea analiză, învăţătorul, cunoscând varietatea metodelor disponibile şi particularităţile elevilor cu care lucrează, poate alege strategiile, metodele şi procedeele didactice care să îi permită atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus, dovedindu-şi astfel personalitatea şi devenind el însuşi un subiect creator.

Este necesară perfecţionarea continuă a demersurilor metodice prin care se introduc, se verifică, se asimilează şi se transferă cunostinţele matematice în strânsă legătură cu cele ale psihopedagogiei moderne.

Pe această linie se înscrie şi conţinutul prezentei lucrări care îşi propune să demonstreze importanţa muncii la catedră, desfăşurată în spiritul matematicii ca ştiinţă în conexiune cu particularităţile vârstei şcolare.

Descărcaţi gratuit Mărimi și unități de măsură, autor Camelia Maria Preda.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-595-9

You must be logged in to post a comment.