Domenii | Autori

Arhiva

Contribuţii metodice privind antrenamentul specific probei de săritură în lungime, autor Georgica Tănase

Pregătirea la săritura în lungime este orientată, în principal, asupra dezvoltării calităţilor dominante: detenta, forţa şi viteza, în condiţiile unei tehnici cât mai bune, tehnică care se referă la toate cele patru faze ale săriturii. Importanţa acestor calităţi motrice, reiese şi din programarea mijloacelor de antrenament, a indicaţiilor date săritorilor, la care trebuie să se adauge şi contribuţia altor calităţi motrice ca îndemânarea, supleţea şi rezistenţa.
Datorită faptului că unul din factorii care influenţează obţinerea unei sărituri cât mai lungi este un élan cât mai rapid în porţiunea finală a lui şi transformarea vitezei astfel obţinute printr-o bătaie rapidă şi foarte puternică, săritorilor în lungime li se cere o bună pregătire în dezvoltarea vitezei.
Modalităţile individuale de a rezolva această problemă importantă sunt rezultatul unei îndelungate perioade de pregătire a calităţilor dominante amintite anterior. Legătura strânsă dintre pregătirea tehnică şi dezvoltarea calităţilor motrice necesare, reprezintă pentru săritorul în lungime o activitate de perfecţionare continuă care încetează numai după ieşirea lui din activitatea competiţională.
Procesul de pregătire şi de antrenament, în cadrul cărora atletul se pregăteşte pentru obţinerea marilor performanţe este dirijat ştiinţific şi utilizează reguli, metode, mijloace şi condidiţii specifice. Ca atare, pornind, mai ales, de la caracteristicile acestui efort, modelele de pregătire nu sunt unice.

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Contribuţii metodice privind antrenamentul specific probei de săritură în lungime, autor Georgica Tănase

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-8969-12-1

You must be logged in to post a comment.