Domenii | Autori

Arhiva

Mediul înconjurător şi educarea copiilor, autor Cătun Cecilia

Grădiniţa este prima instituţie în care, în mod organizat, copilul este învăţat să pătrundă în problemele fundamentale ale vieţii. Este firesc ca în ansamblul disciplinelor de învăţământ, problema mediului înconjurător să ocupe un rol important. Ba mai mult decât atât, să depăşească sfera programei şi să fie inclusă şi în activităţile extraşcolare.

În cadrul acestora sunt abordate teme ca: „Natura cere ajutor”, „Problema poluării”, „Să ocrotim natura”, „ Viitorul nostru şi mediul înconjurător”, „ Plante şi animale”.

Acestea măresc interesul copiilor pentru cunoaşterea mediului.
Educatoarea ca apărător al mediului trebuie să desfăşoare o activitate umană conştientă, care are ca drept scop ocotirea şi în limitele posibilităţiilor îmbunătăţirea condiţiilor cantitative, calitative ale vieţii oamenilor.

Educatoarea trebuie să educe copiii în spiritul protecţiei mediului, bazată pe descoperirea cauzelor şi prevenirea acestora, reducerea consecinţelor şi eliminarea lor într-o proporţie cât mai însemnată, pentru prosperitatea omului şi a umanităţii.

Author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Mediul înconjurător şi educarea copiilor, autor Cătun Cecilia.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-541-1

You must be logged in to post a comment.