Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea vitezei in lectia de educatie fizica si sport la elevii de clasa a VII-a, autor Prof. Huciu Ecaterina

Literatura de specialitate este relativ bogată în materiale privind dezvoltarea calităţilor motrice, ceea ce subliniază odată în plus importanţa acestei teme şi locul pe care îl ocupă între obiectivele fizice şcolare şi a sportului de performanţă.
Realizarea obiectivelor educaţiei fizice şcolare este posibilă numai dacă se urmăreşte în mod sistematic şi consecvent desfăşurarea unor finalităţi de primă importanţă pentru instruirea motrică, cum ar fi: dezvoltarea calităţilor motrice, însuşirea unui sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice concretizate în programele şcolare, valorificarea influenţelor exerciţiului fizic în sprijinul realizării obiectivelor generale ale învăţământului, contribuind astfel la întregirea personalităţii elevului.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dezvoltarea vitezei în lecția de educație fizică şi sport la elevii de clasa a VII-a, autor Prof. Huciu Ecaterina.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-523-7

You must be logged in to post a comment.