Domenii | Autori

Arhiva

Metode de dezvoltare a creativităţii - modalităţi concrete de aplicare la şcolarul mic, autor Mihaela Şurubariu

Este cunoscut faptul că metodele centrate pe elev, îl plasează pe individ în evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare şi în trasarea obiectivelor pentru dezvoltarea ulterioară. Avantajele metodelor centrate pe elev este că ajută la pregătirea individului, facilitându-i o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea continuă” (O. Păcurari), ajutându-l, în acest mod, să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii de viaţă ceea ce a învăţat.

Rolul educatorului/cadrului didactic, în procesul atât de complex de modelare al copilului, în drumul atât de sinuos spre maturizare, este poate cel mai important, deoarece, punându-şi elevii în situaţii variate de instruire, el îl face pe acesta să contribuie la propria formare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode de dezvoltare a creativităţii – modalităţi concrete de aplicare la şcolarul mic, autor Mihaela Şurubariu

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-396-7

You must be logged in to post a comment.