Domenii | Autori

Arhiva

C’est facile de parler français ! Actes de langage pour les ve-viiie classes, auteur professeur Bondoc Mihaela

On propose un auxiliaire didactique utile pour les élèves car il contient aussi des éléments de grammaire et de civilisation en directe liaison avec les actes de langage proposés.

Lecturați gratuit C’est facile de parler français ! Actes de langage pour les ve-viiie classes, auteur professeur Bondoc Mihaela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3906-5

Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Toamna-Iarna, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Elevii care învață în regim simultan își dezvoltă abilități și deprinderi de muncă independentă, școlarii mai mari își pot reactualiza cunoștințe anterior învățate în momentul în care profesorul predă colegiilor mai mici, numărul de elevi este mic, aspect care permite realizarea unui feed-back zilnic.

Cel de-al doilea proiect educativ prezentat în acest auxiliar se numește “Dar din dar se face rai” și vizează un parteneriat între un centru social unde sunt instituționalizați copii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. Pentru a putea face față cu brio unei astfel de activității didactice solicitante, realizarea unor proiecte educative pe perioade mai mari de timp ușurează și eficientizează predarea în regim simultan, crescând motivația pentru învățare în rândul celor mici.

Lecturați gratuit Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Toamna-Iarna, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3902-7

Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Primăvara-Vara, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

În cele ce urmează voi prezenta două proiecte educative mari, primul dintre ele este un proiect educațional organizat în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română (S.O.R.), Grădini și școli prietenoase cu natura, acest proiect se întinde pe perioada iernii și a primăverii.

Cel de-al doilea proiect educativ prezentat în acest auxiliar se numește “Dar din dar se face rai” și vizează un parteneriat între un centru social unde sunt instituționalizați copii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. Proiectul dorește să dezvolte școlarilor sentimente de dragoste, prețuire și respect pentru copiii care provin din familii cu probleme de organizare.

Lecturați gratuit Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Primăvara-Vara, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3901-0

Jocul didactic matematic la clasele I-II, autor Adela Letiția Meteș

Atunci când învăţarea îmbracă forma de joc, plăcerea care însoţeşte atmosfera jocului creează noi interese de participare, de activitate independentă pe baza unor interese nemijlocite. Elementele de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea de a motiva şi a stimula puternic elevii, mai ales în prima etapa a învăţării, când încă n-au apărut interesele pentru această activitate.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic la clasele I-II, autor Adela Letiția Meteș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-21-4

Ghid practic pentru elevi şi profesori, clasele V – VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, modele de argumentări gramatică şi literatură, autor Maria Borz

Fişele de lucru şi testele de evaluare sunt elaborate pe baza lecţiilor de literatură şi gramatică existente în manualele alternative pentru clasele a V-a – a VIII-a aprobate de MECT pentru fiecare an de studiu şi pot fi modificate în funcţie de aspectele concrete ale procesului instructiv-educativ, punctajul fiind stabilit de fiecare profesor.
Lucrarea cuprinde modele orientative de fişe de lucru, teste de evaluare pentru aproape fiecare lecţie şi capitol parcurs în cei patru ani de studiu, modele de argumentări, modele de dictări şi lista de lecturi suplimentare. Ghidul vine în sprijinul elevilor pentru însuşirea eficientă a conţinuturilor, pentru verificarea cunoştinţelor, pentru autoevaluare, dar şi pentru aplicarea cunoştinţelor acumulate. De asemenea, vine şi în sprijinul profesorilor, uşurându-le munca, având fişele de lucru la îndemână pentru evaluarea continuă.
Pentru domeniul limba română sarcinile de lucru au în vedere recunoaşterea unor elemente de fonetică şi vocabular, analiza morfo-sintactică a cuvintelor precum şi elemente de sintaxă a frazei, iar pentru domeniul literatura română se are în vedere evaluarea unor deprinderi de receptare a mesajului scris precum şi capacitatea de exprimare scrisă şi interpretarea conţinutului.

Lecturați gratuit Ghid practic pentru elevi şi profesori, clasele V – VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, modele de argumentări gramatică şi literatură, autor Maria Borz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3858-7

Dezvoltarea capacității de socializare a școlarului mic prin strategii de învățare prin cooperare, autor Mihaela Ciacâru

Activitățile de învățarea prin cooperare sunt importante pentru socializare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, acestea oferă ocazia de a cunoaşte alţi oameni şi de a comunica cu ei, de a asuma roluri diferite, de a dobândi unele deprinderi sociale, de a accepta atitudini legate de activitatea de zi cu zi sau de adaptare la obiectivele unei echipe. În al doilea rând, în cazul copilului, există un proces de învăţare, de cunoaştere a lumii înconjurătoare, de achiziţie de roluri prin intermediul învățării prin cooperare, lucru ce îl ajută pe acesta să devină sociabil. În al treilea rând, implicarea în activități de învățarea prin cooperare facilitează asocierea în vederea liberelor contacte sociale. Nu în ultimul rând, o parte importantă a socializării este dezvoltarea personalităţii şi găsirea identităţii de sine, iar învățarea prin cooperare are în acest sens un rol major, fiind factor determinant al autoaprecierii, al creşterii stimei de sine, al scăderii stresului şi chiar al eficienţei. În plus, există dovezi despre efectul pozitiv al activităților de învățarea prin cooperare asupra comportamentului deviant şi asupra stării de bine a persoanelor cu dizabilităţi.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacității de socializare a școlarului mic prin strategii de învățare prin cooperare, autor Mihaela Ciacâru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3854-9

Problematica financiar contabilă a imobilizărilor la SC Aviva SRL, autor Anuța Bologa

Activele imobilizate sunt activele unei entităţi economice, destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Sunt reprezentate prin bunurile şi valorile unei entităţi economice deţinute durabil (>1 an), care nu se consumă la prima utilizare iar valoarea lor se recuperează eşalonat prin includerea în cheltuielile mai multor perioade contabile în funcţie de durata de viaţă utilă. Activele imobilizate pot intra în entitatea economică pe mai multe căi: achiziţii de la terţi, producţie proprie, aport în natură, donaţii, etc. Din punct de vedere financiar, sunt considerate alocări permanente sau active cu o lichiditate redusă.

Lecturați gratuit Problematica financiar contabilă a imobilizărilor la SC Aviva SRL, autor Anuța Bologa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3850-1

Piața cardurilor bancare, autor Anuța Bologa

Lucrarea abordează evoluția cardurilor bancare din România în perioada 2015-2020. Pornind de la creșterea gradului de utilizare în ultima perioadă, am prezentat la începutul lucrării istoricul acestora pe scurt, avantajele utilizării acestora, clasificarea și sistemele mondiale majore care asigură plățile prin carduri. De asemenea am prezentat smart cardul și criteriile de clasificare a acestuia. Apoi am efectuat un studiu al evoluției numărului de carduri și a valorii tranzacțiilor efectuate cu ajutorul cardurilor bancare. Am prezentat atât cardurile de debit cât și cardurile de credit. Am prezentat apoi noutățile privind utilizarea cardurilor în anul 2021.

Lecturați gratuit Piața cardurilor bancare, autor Anuța Bologa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3849-5

Activitatea social-filantropică a bisericii, motivația doctrinară și concretizarea ei în arhiepiscopia Dunării de Jos, autor Jenica Păun

Probabil, această lucrare, aparent simplă, va reuși să sensibilizeze mai mult noua generație și pe tinerii Parohiei Măstăcani. Din nou spun, consider, că va fi o încercare, poate, slabă de a realiza un lucru reprezentativ pentru unii, dar cu foarte mare impact pentru alții.
Această încercare poate fi asemănată cu cea a Fericitului Augustin care, voind să scrie o carte despre Dumnezeu, nu a putut face acest lucru decât atunci când a văzut că fapta lui seamănă cu a unui copil care voia să mute marea într-o groapă mică de nisip, folosindu-se de o scoică. Prin urmare, rog, ca această lucrare să fie considerată ca fiind o încercare slabă de a prezenta câteva dintre activitățile social- filantropice ale Bisericii, în trecut și în prezent.
Actele de caritate și filantropice au existat din cele mai vechi timpuri și încă există, unele mediatizate mai mult, altele mai puțin, altele chiar deloc.
Tema aleasă spre studiu presupun că mă poate ajuta să-mi îmbogățesc activitatea profesională, care nu înseamnă doar transmitere de noi cunoștințe, ci și măiestria de a forma acele capacități și competențe necesare formării și dezvoltării personalității elevului, mai exact omul bun și milostiv de mâine.

Lecturați gratuit Activitatea social-filantropică a bisericii, motivația doctrinară și concretizarea ei în arhiepiscopia Dunării de Jos, autor Jenica Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3827-3

Invitație la amintiri. Serbare la sfârșitul clasei a IV-a, autor Cristina Grigore

Vă mai amintiți prima voastră zi de școală?
Frunzele ruginii se pregăteau să țeasă covorul toamnei. Ne-am întâlnit în curtea școlii. Povestea voastră începea. Începea cu momentele de descoperire a școlii, a băncii, a colegilor; începea cu lacrimi de teamă sau sfioase semne de prietenie.
A venit apoi vremea bastonașelor, a literelor, a primelor adunări, apoi problemele, tabla înmulțirii, cititul, povestitul…. Și anii au trecut….

Lecturați gratuit Invitație la amintiri. Serbare la sfârșitul clasei a IV-a, autor Cristina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3848-8

Importanța teoretică și practică a bioritmurilor, autor Adriana Mitrea

S-a dovedit experimental că toate organismele dispun de sisteme oscilatorii complexe, periodice, care au rol de ceasuri. Se vorbește despre un etalon temporal, specific materiei vii, care completează măsurătorile cronologice actuale. Ceasurile biologice permit viețuitoarelor să aprecieze cu mare exactitate timpul germinării, reproducerii, migrării, hibernării. Asupra mecanismului intim, esențial, al orologiilor biologice, se concentrează interesul unor cercetări recente, deschizându-se astfel un drum sigur în acest domeniu al localizării morfofuncționale, a însușirii organismelor de a măsura timpul.

Lecturați gratuit Importanța teoretică și practică a bioritmurilor, autor Adriana Mitrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3853-2

Bioritmurile în lumea vie, autor Adriana Mitrea

Prin cercetările de bioritmologie întreprinse de numeroși biologi, botaniști, zoologi, medici, ingineri zootehniști, se cunoaște astăzi că activitatea ritmică este o proprietate fundamentală a materiei vii, iar manifestările ei se transmit ereditar, fiecare organism având la naștere nu numai o structură spațială, ci și una temporală, caracteristică speciei.
Manifestarea proceselor biologice ritmice pentru un organism este dependentă nu numai de zestrea ereditară, ci și de unii factori ai mediului-sincronizatorii, potențialii modificatori ai unuia sau ai mai multor parametri ai mediului.

Lecturați gratuit Bioritmurile în lumea vie, autor Adriana Mitrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3852-5

Cultivarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin lecţiile de limba română şi matematică la clasele I–II, autor Luminița Cornea

Schimbările profunde care au loc în societatea contemporană cer o mai raţională folosire a resurselor omului, formarea unei personalităţi creatoare cu orizonturi mai largi asupra vieţii, care trebuie să se adapteze la ritmul accelerat al dinamicii actuale, al dezvoltării ştiinţei. Formarea omului ca subiect creator are o importanţă deosebită. Asimilarea cunoştinţelor poate fi astfel organizată încât să nu mai frâneze evoluţia potenţialului intelectual şi creator al omului. Un viitor specialist nu va fi un creator în general, ci un creator într-un domeniu deoarece creativitatea se manifestă, totdeauna, într-o activitate oarecare, dar rareori un om este creator în mai multe domenii de activitate. Acestea atât pentru motivul că dispoziţiile şi capacităţile aceluiaşi om nu sunt egale între ele, cât şi pentru că afirmarea în orice domeniu necesită, adeseori, o pregătire îndelungată, anumite condiţii social-educative favorabile.

Lecturați gratuit Cultivarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin lecţiile de limba română şi matematică la clasele I–II, autor Luminița Cornea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-31-3

Arghezia, tărâmul copilăriei, autor Ana-Maria Mîcîială

Miza acestui opţional constă în dezvoltarea capacităţilor de receptare şi de exprimare scrisă şi orală prin parcurgerea unor texte literare ce au în prim plan personaje, fapte, acţiuni, procedee artistice ce-i incită pe şcolari spre cunoaştere. Tocmai de aceea, mi-am îndreptat atenţia spre creaţia argheziană. Scriitorul a creat pentru copii opere în versuri şi în proză în care a evocat profund viaţa necuvântătoarelor din jurul lui, dar şi năzbâtiile propriilor copii, acestea căpătând valori didactice remarcabile: respectarea poveţelor, grija şi compasiunea faţă de cei din jur, ascultarea părinţilor, valoarea prieteniei etc. Copilul e răsfăţat în lumea lui Arghezi cu fluturi, pisici, greieri, căţei, furnici, porumbei, care-i oferă o lume feerică şi care se dovedesc a fi, în final, prieteni necuvântători. Jucăriile autorului îl determină pe elev să-şi lărgească orizontul cunoaşterii, el devenind un învăţăcel care va înţelege mult mai uşor rosturile naturii şi-ale existenţei.

Lecturați gratuit Arghezia, tărâmul copilăriei, autor Ana-Maria Mîcîială

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3842-6

Repere ale iluminismului românesc, autor Ana-Maria Băican

Un element esenţial al ideii naţionale, care se afirmă în epoca Luminilor, pe care îl putem remarca atât în Transilvania cât şi la sud şi est de Carpaţi, l-a reprezentat conştiinţa necesităţii cultivării limbii naţionale. Dacă ideea unităţi politice a românilor, ca element important al conştiinţei naţionale, avea să se afirme cu vigoare numai pe o anumită treaptă de evoluţie a societăţii româneşti şi în împrejurări istorice specifice, necesitatea imperioasă a cultivării limbii naţionale, la nivelul comunităţilor româneşti aflate de o parte şi de alta a Carpaţilor, se constituia într-un important factor de definire şi individualizare a acestor comunităţi, cu alte cuvinte, de individualizare a acestor comunităţi, de individualizare şi diferenţiere a lor în raport cu alte comunităţi etnico-istorice.

Lecturați gratuit Repere ale iluminismului românesc, autor Ana-Maria Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3841-9

Viaţa cotidiană în Franţa secolelor XVII-XVIII, autor Ana-Maria Băican

Tema este una deosebit de interesantă şi încărcată de importanţă pentru că perioada secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea este una a afirmării tendinţelor de modernizare, de integrare culturală, a transformărilor politico-militare, socio-economice şi culturale, perioada în care capitalele se îmbogăţesc în construcţii grandioase, devin centre ale vieţii economice, ale ştiinţelor, literelor şi perioada în care s-au afirmat câteva tipuri umane. Dacă în epocile anterioare tipurile umane specifice erau călugărul, cavalerul, monarhul şi în această perioadă s-au afirmat câteva tipuri, adevărate modele comportamentale, dintre care: ministrul, gurhezul, literatul, gentilomul, favorita.

Lecturați gratuit Viaţa cotidiană în Franţa secolelor XVII-XVIII, autor Ana-Maria Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3840-2

Succesul şi randamentul şcolar, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Consider că factorul principal de care depinde succesul în procesul de învăţământ este munca bine organizată, creativă, de continuu reglaj metodic în funcţie de rezultatele instruirii. Înţelegerea acestui mare adevăr implică responsabilitate din partea fiecărui dascăl. De-a lungul carierei mele, am considerat că orice elev, dacă nu are deficienţe fizice sau psihice, poate să asimileze cunoştinţele existente în programele de învăţământ.
Pe baza constatărilor realizate de-a lungul anilor, am ajuns la concluzia că rezultatele şcolare ale elevilor pot fi considerabil îmbunătăţite, că randamentul şcolar poate fi îmbunătăţit cu condiţia ca fiecare cadru didactic să urmărească acest obiectiv şi să întreprindă un sistem de măsuri orientate spre îndeplinirea acestui deziderat.

Lecturați gratuit Succesul şi randamentul şcolar, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3787-0

Doar pentru tine, copile, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Cândva, Învăţătorii mei m-au făcut să fiu prezentă la bucuria trezirii pas cu pas, clipă de clipă. Acest lucru mi-a dat încredere şi aripi ca să mă înalţ, câteodată cu trudă, alteori în paşi de vals, dar mereu mai sus şi mai aproape de Lumina căreia cu toţii îi aparţinem.
De aceea, îndrăznesc să vă fac părtaşi la această lucrare, pentru că poate-i va fi de folos cuiva, îl va ajuta să treacă peste inerentele provocări ale vieţii, îl va întări în credinţă şi va trezi în el speranţa clipei ce va sosi.
Se întâmplă miracole întotdeauna cu noi, zi de zi, cu fiecare experienţă trăită. Uneori, atunci când uităm că suntem cu toţii un întreg şi că nu există separare, pentru că Iubirea ne leagă de tot ceea ce există, suferim ca nişte copii abandonaţi.
DIN SOARELE INTERIOR, care se află în spatele tuturor lucrurilor şi evenimentelor, să învăţăm să luăm doar acele elemente primordiale care să ne aducă aminte că suntem cu toţii unici, frumoşi şi infinit de preţioşi!

Lecturați gratuit Doar pentru tine, copile, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3788-7

Tangible Heritage. The Technology & Engineering Behind It. Social & Economic Impact, coordinators: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz


This paperwork has been made with the contribution of a team of teachers from the six schools involved in the Erasmus+ School Exchange Partnership “Social Values STEM from European Heritage“, project no. 2019-1-RO01-KA229-063117.

Lecturați gratuit Tangible Heritage. The Technology & Engineering Behind It. Social & Economic Impact, coordinators: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-26-9

Predarea geografiei la ciclul primar. Aspecte teoretice și practice, autor Nicoleta Stanciu

Întărirea prin toate mijloacele a influenței formative și educative a școlii, în sensul larg al acestor noțiuni, adică în sensul dezvoltării cocomitente a tuturor laturilor personalității, devine cu atât mai mult o necesitate obiectivă cu cât pregătirea elevului este privită din perspectiva cerințelor educației permanente. Acestea pretind ca fiecare individ să știe cum să-și îmbogățească necontenit cunoștințele și deprinderile practice, să continue să învețe independent și după încadrarea în muncă.

Lecturați gratuit Predarea geografiei la ciclul primar. Aspecte teoretice și practice, autor Nicoleta Stanciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-12-2

Scurtă monografie a orașului Pitești, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Urme ale existenței omului în această arie datează din paleolitic, aici găsindu-se urme ale culturii de prund, distinctivă pentru activitatea umană din paleoliticul inferior în Europa. Mai târziu, unele descoperiri arheologice au confirmat ipoteza conform căreia, în Antichitate, tribul condus de Dromihaetes (sec. IV-III î.Hr.) și-a avut rădăcinile în această zonă, tribul fiind identificat cu ordessenii sau argessenii (o populație de pe malurile Argeșului). În perioada daco-romană, teritoriul orașului actual a făcut parte din regiunea Moesia Inferior, iar mai târziu din Dacia Malvensis. Din acea perioadă datează și numeroasele fragmente de zidărie, ceramică și monede. În apropierea orașului, la Albota a existat un castru roman, tabără militară fortificată construită pe granița estică a Daciei romane.

Lecturați gratuit Scurtă monografie a orașului Pitești, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-20-7

Taina Sfântului Botez din perspectivă misionar ortodoxă. Deosebiri interconfesionale, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea tratează o temă de reală importanță din viața Bisericii din orice timp și in mod special în timpul nostru, când năzuințele ecumenice creștine se văd implicate în străduințele spre unitate a Bisericilor, mai ales cu deosebirile lor în ce privește doctrina Tainelor. Lucrare se dorește a fi o fundamentare cât mai adancă si cât mai solidă a importanței Tainei Botezului, care face parte din categoria celor de inițiere alături de Mirungere și Euharistie, în viața creștina, în felul în care sunt înțelese si practicate în Biserica Ortodoxă, pe baza tradiției începând de la Sfinții Apostoli.

Lecturați gratuit Taina Sfântului Botez din perspectivă misionar ortodoxă. Deosebiri interconfesionale, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-19-1

Instituția diaconițelor – de la diaconița Febe până la sfârșitul primului mileniu creștin, autor Prof. Ilie Alin Birsan

Când auzim cuvântul „preot”, multe lucruri ne vin în minte. Am întâlnit pe parcursul vieții mulți preoți cu siguranță. Știm cum arată, ce fac, cum se comportă, cum se comportă alții în raport cu ei, dar același lucru nu poate fi spus despre diaconițe. Știm unele date despre diaconițe numai prin studierea istoriei Bisericii Universale, istorie care nu ne oferă prea multe detalii. Imaginea pe care ne-o formăm în minte despre diaconițe este mai puțin deplină, și este influențată cu siguranță de cunoștințele pe care le avem despre clericii, în special despre diaconii de astăzi, dar situația însă este mult mai delicată. Roger Gybson spunea: „Începuturile diaconatului femeilor sunt ascunse în umbră și în întuneric, și sunt dificil de perceput cu exactitate”.

Lecturați gratuit Instituția diaconițelor – de la diaconița Febe până la sfârșitul primului mileniu creștin, autor Prof. Ilie Alin Birsan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3812-9

Distincția dintre Esența lui Dumnezeu și energiile Sale în viziunea Sf. Grigorie Palama, autor Prof. Ilie Alin Birsan

Pentru marea majoritate a teologilor ortodocși miezul doctrinei Sfântului Grigorie Palama este distincția reală dintre esența lui Dumnezeu sau „esse-esența lui Dumnezeu” , cum o numește Părintele Stăniloae, și energiile Sale necreate. Această învățătură a devenit de asemenea cheia disputelor teologice dintre ortodocși și romano-catolici, luând locul ca importanță problemei adaousului filioque.

Lecturați gratuit Distincția dintre Esența lui Dumnezeu și energiile Sale în viziunea Sf. Grigorie Palama, autor Prof. Ilie Alin Birsan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3811-2

Modalităţi de dezvoltare şi nuanţare a vocabularului elevilor din clasele a III-a şi a IV-a, autor Ioana-Aurelia Baboș

Pentru elaborarea prezentei lucrări, am în vedere ipoteza că limbajul contribuie la obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură. Îmbogăţirea acestuia se realizează prin lectura de calitate a unor texte, sursă de noi cuvinte şi de nuanţare a vocabularului. Este necesar să se pună accent pe formarea de capacităţi/subcapacităţi la elevi, excluzându-se tipurile de conţinuturi, de teme, prin care abilităţile de dezvoltare şi nuanţare a limbajului comunicativ devin automatisme. Am ţinut cont într-o anumită măsură de condiţiile şcolare în care acum lucrez, de nivelul şi capacitatea de comunicare a copiilor pe care îi am în vedere. Am pornit de la ideea că îmbogăţirea limbajului este unul din temeiurile pentru formarea unei exprimări corecte. Cu cât vocabularul este mai bogat, cu atât se asimilează mai uşor deprinderile şi capacităţile de comunicare prin intermediul limbajului.

Lecturați gratuit Modalităţi de dezvoltare şi nuanţare a vocabularului elevilor din clasele a III-a şi a IV-a, autor Ioana-Aurelia Baboș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3806-8

The distinctive language of Dickens’s characters. The force of the idiom and its translation Into romanian, autor Hollanda Noémi

One of the force of Charles Dickens’s characters lie in the humour. The way he introduces his characters with their distinctive language, his ability to catch with precision and subtlety the idiom of his comic characters has often been praised and perhaps has meaning only in specific characters. In his novel, Oliver Twist there are an infinite number of examples which I’d like to present in the present paper. And the main point is how these idioms used in the characters’ language may be translated.

Lecturați gratuit The distinctive language of Dickens’s characters. The force of the idiom and its translation Into romanian, autor Hollanda Noémi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3805-1

Class Management, autor Hollanda Noémi

In my paper I tried to focus on issues and problems that I consider quite common ones during teaching and I applied several tasks, activities, I used different approaches and I pinned down those that seem to have effect on students, of course, depending on their level of learning and their age.

Lecturați gratuit Class Management, autor Hollanda Noémi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3804-4

Erasmus + – Act in education, autori: Marian DRAGOMIR, Adrian ION, Andrei Cristian IONIȚĂ

ACT IN EDUCATION, 2020-1-NL02-KA226-SCH-08302, Section 1, MasterPeace Ro Associationis part of the intellectual products developed by the authors under the contract signed with the leading organization Masterpeace International. It is a biannual booklet that reflects the activities of the coordinator and facilitators of Masterpeace Ro NGO registered with the VAT number 35780219

Lecturați gratuit Erasmus + – Act in education, autori: Marian DRAGOMIR, Adrian ION, Andrei Cristian IONIȚĂ

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3800-6

Managementul conflictelor în instituțiile școlare, autor Rodica Tirim

Oameni diferiţi adoptă strategii diferite pentru rezolvarea conflictelor. Aceste strategii se învaţă de obicei în copilărie şi par să funcţioneze automat la un nivel „preconştient”. Ceea ce pare natural în astfel de situaţii, de fapt este o strategie personală învăţată şi, deoarece a fost învăţată, poate fi oricând schimbată învăţând metode noi şi mai eficiente de a rezolva un conflict. Modul de acţiune într-un conflict este afectat de importanţa obiectivelor personale şi de cât de importantă este considerată relaţia respectivă. Date fiind aceste două preocupări în cadrul unei relaţii, putem spune că există cinci strategii de bază care pot fi utilizate pentru soluţionarea conflictului.

Lecturați gratuit Managementul conflictelor în instituțiile școlare, autor Rodica Tirim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3807-5

Pe maidan – colecție de jocuri ale copilăriei de altădată, autor Rodica Tirim

Aceste jocuri ale copilăriei au distrat generații la rând dezvoltând abilitățile sociale, creativitatea, imaginația, spiritul de competiție, prietenia și fiind foarte benefice pentru sănătate deoarece necesită în același timp și activitate fizică.

Cele mai importante beneficii ale acestor jocuri ale copilăriei sunt stimularea creșterii atât fizice cât și intelectuale și crearea unor legături strânse de prietenie care pot dura pe viață. Ce este mai frumos decât faptul că cel mai bun prieten al tău este chiar cel din copilărie?

Lecturați gratuit Pe maidan – colecție de jocuri ale copilăriei de altădată, autor Rodica Tirim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3801-3

Învățăm înmulțirea pas cu pas, autor Rodica Tirim

Lecturați gratuit Învățăm înmulțirea pas cu pas, autor Rodica Tirim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3737-5

Elemente de pedagogie în opera muzicală a compozitorului Nicolae Lungu, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu


Prezenta lucrare abordează dintr-o perspectivă modernă metodele didactice de predare-învățare utilizate în învățământ, având ca țel final formarea și dezvolatrea la elevi a unor atitudini, emoții, sentimente, interese, convingeri. Experiențele didactice propuse sunt dirijate metodologic către atingerea dezideratelor educative. Există o relație strânsă între nivelul de abstractizare și generalizare a cunoștințelor, dozarea și prelucrarea metodologică și organizarea și structurarea conținutului informațional. Rolul cadrului didactic se diversifică, crește gradul de activism și de deschidere față de cooperare, de implicare a elevului în activitate, trecând de la simplu receptor la participant activ.

Lecturați gratuit Elemente de pedagogie în opera muzicală a compozitorului Nicolae Lungu, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-16-0

Satisfacția în muncă și atitudinea față de muncă la cadrele didactice. Studiu de caz într-o organizație școlară, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu


Satisfacţia în muncă reprezintă un mod complex de raportare a fiecărui individ la totalitatea situaţiei sale de muncă. Ea poate depinde de factori individuali (vârstă, nivel de calificare, vechimea în organizaţie etc.), de factori organizaţionali, de climat, preocuparea organizaţiei pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale personalului etc., plus factorii de personalitate (cum este ea trăită subiectiv). Ea se referă la o colecţie de atitudini pe care le au angajaţii faţă de munca lor. Cu siguranţă mulţi manageri clasici sunt foarte interesaţi de satisfacţia în munca lor şi mai puţin de ceea ce se întâmplă cu satisfacţia în muncă a subordonaţilor, dar tipul modern de manager este conştient că satisfacţia angajaţilor generează într-o oarecare măsură şi satisfacţia lui proprie. De aceea majoritatea sunt preocupaţi de acest subiect la care fiecare trebuie să găsească o reţetă a succesului. Pentru foarte mulţi manageri, satisfacţia în muncă este legată direct de motivaţia lor personală sau de cea pe care o identifică la prieteni, cunoscuţi, colegi, subordonaţi, eventual superiori ierarhici.

Lecturați gratuit Satisfacția în muncă și atitudinea față de muncă la cadrele didactice. Studiu de caz într-o organizație școlară, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-15-3

Promovarea imaginii grădiniței cu ajutorul voluntariatului, autor Carmen Mariana Chiurtu

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.

Lecturați gratuit Promovarea imaginii grădiniței cu ajutorul voluntariatului, autor Carmen Mariana Chiurtu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3795-5

Ghid metodic de educaţie rutieră, autori Tamara Veronica Japalela, Ana Simona Ilie, Maria Carmen Drîngu

Visul fiecărui copil este să împlinească mai repede 18 ani şi să îşi ia permisul de conducere. Conştientizarea lui, încă de când este elev, asupra principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere cu consecințe deosebit de grave, îl va face să fie un şofer mai responsabil atunci când va obţine permisul de conducere.
Scopul activităților de educație rutieră este prevenirea vătămării copiilor și adolescenților prin accident rutier, prin formarea abilităților, competențelor și comportamentului rutier.

Lecturați gratuit Ghid metodic de educaţie rutieră, autori Tamara Veronica Japalela,
Ana Simona Ilie, Maria Carmen Drîngu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3791-7

Managementul clasei de elevi, autori Tamara Veronica Japalela, Ana Simona Ilie, Maria Carmen Drîngu

Contribuția învățătorului /dirigintelui este hotărâtoare prin modul în care ştie să organizeze şi să stimuleze dorința şi ambiția elevilor de a-şi îndeplini cu simț de răspundere toate obligațiile şcolare. A le insufla conştiința datoriei şi autocontrolul înseamnă a-i ajuta să-şi înțeleagă corect statutul de şcolar şi să dobândească un comportament adecvat. Învățându-i cum să-nvețe, cum să-şi organizeze munca, cum să-şi formeze priceperi, deprinderi şi atitudini corespunzătoare în activitatea de instruire, dirigintele îi ajută de fapt să se integreze cu succes în colectivul şcolar şi să-şi găsească drumul propriu al auto-realizării şi al auto-formării.

Lecturați gratuit Managementul clasei de elevi, autori Tamara Veronica Japalela,
Ana Simona Ilie, Maria Carmen Drîngu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3792-4

Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea de față, fără a avea pretenția să fie exhaustivă, își propune să supună atenției mai multe metode și strategii de predare–învățare–evaluare a problematicii și structurii romanelor lui Camil Petrescu, din perspectiva cercetării experimentale, detaliată în capitolul IV, investigația având ca punct de plecare necesitatea optimizării rezultatelor la disciplina limba și literatura română prin utilizarea cât mai variată a unor metode activ-participative, dar și a unor metode tradiționale. Modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu la ciclul liceal e abordată în lucrarea de față, atât pe baza unor repere teoretice, cât și pe seama unei contextualizări socio–culturale, ambele aspecte prezente în capitolul I.

Lecturați gratuit Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3727-6

Cercetare pedagogică privind receptarea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Felul în care a insistat Camil Petrescu în abordarea teoretică a poeticii romanului, a lăsat impresia că cele două romane ale sale pe care le-am propus spre discuție au fost realizate tocmai dintr-o dorință de exprimare a unei concepții critice proprii. Această idee a fost consemnată sub forma unei interogații dubitative de către George Călinescu: „Teoria este forma generală a spiritului său productiv, anticipând fapta, ori –dimpotrivă- opera este mai mult un act de demonstrație, de ilustrare a teoriei, însă creația și reflecția critică nu sunt disjuncte.” Criticul M. Gheorghe constată: Camil Petrescu „face parte din acea categorie de personalități a căror viață și operă exprimă o aspirație goetheană de autoconstruire, sub semnul armoniei interioare, intelectuale și morale. Romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război se evidențiază prin reverberațiile formate în conștiința prozatorului.

Lecturați gratuit Cercetare pedagogică privind receptarea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3728-3

Efort sau abilitate în explicarea performanțelor la limba română și matematică la clasele I-IV, autor Emilia Sanda Petruș


De-a lungul vremii s-a considerat că inteligența este singura răspunzătoare de performanța școlară, dar odată cu dezvoltarea cercetărilor din domeniul psihologiei copilului s-a concluzionat că există și alți factori care contribuie la obținerea performanței. În acest sens discutăm despre autoeficacitate percepută, concepția de sine, stima de sine.
Această lucrare se înscrie în rândul cercetărilor din domeniul dezvoltării umane focalizându-se pe rolul inteligenței ca aptitudine generală și cel al efortului susținut din partea elevului în obținerea performanței școlare la disciplinele „Limba română” și „Matematică”.

Lecturați gratuit Efort sau abilitate în explicarea performanțelor la limba română și matematică la clasele I-IV, autor Emilia Sanda Petruș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3732-0

Introducerea predării elementelor de chimie verde ca modalitate de educare a elevilor de liceu pentru o societate sustenabilă, autor Eva Becsek


În timp ce chimia verde este larg acceptată ca o dezvoltare esențială în modul în care practicăm chimia și este vitală pentru dezvoltarea durabilă, aplicarea sa este fragmentată și reprezintă doar o mică parte din chimia reală. Unele dintre cercetările de pionierat din anii 1980 au fost efectuate în țări dezvoltate, inclusiv în Marea Britanie, Franța și Japonia, dar până când Agenția Statelor Unite pentru Protecția Mediului (US EPA) a inventat termenul „chimie verde” în anii 1990, au existat exemple bune de cercetări relevante și unele aplicații industriale în multe alte țări, inclusiv India și China.
Țările în curs de dezvoltare care construiesc noi instalații de fabricare a substanțelor chimice au o oportunitate excelentă de a aplica cuvântul cheie al chimiei verzi „Benign by Design” de la sol în sus. Este mult mai ușor să construiești de la zero o uzină nouă, compatibilă cu mediul, decât să trebuie să deconstruiești înainte de a reconstrui, așa cum se întâmplă în lumea dezvoltată.

Lecturați gratuit Introducerea predării elementelor de chimie verde ca modalitate de educare a elevilor de liceu pentru o societate sustenabilă, autor Eva Becsek

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3732-0

Gramatica limbii engleze. Auxiliar didactic pentru elevii de gimnaziu și liceu (Nivel A2-B1), autor Claudia-Emilia Frînculeasă

Lecturați gratuit Gramatica limbii engleze. Auxiliar didactic pentru elevii de gimnaziu și liceu (Nivel A2-B1), autor Claudia-Emilia Frînculeasă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3731-3

Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasele I-IV, autor Ilona Albu


Medierea unei întâlniri adevărate cu literatura impune parcurgerea unor etape succesive, cum ar fi aceea centrată asupra lecturii inocente şi preocupată de valorizarea reacţiei emoţionale faţă de text. În felul acesta lectura poate deveni o experienţă personală sporită, o experienţă ce poate fi prelungită prin reflexia asupra aspectelor lingvistice şi textuale care au făcut-o cu putinţă. Astfel, lecţia de limba română devine prin lectură – o formă de dialog cu autorul, cu textul şi cu sine însuşi, iar prin limbă – o modalitate fundamentală de comunicare interumană.
În lucrarea de faţă mi-am propus să abordez utilizarea unor strategii adecvate de predare integrată a limbii şi literaturii române pornind de la planificarea anuală a conţinuturilor prevăzute de programa şcolară, înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezultatelor obţinute de elevi, înregistrarea progresului, analiza relaţiei dintre predarea integrată a limbii şi literaturii române şi rezultatele şcolare, prin interpretarea rezultatelor elevilor, prin analiza climatului educaţional, a climatului interpersonal, a motivaţiei şi satisfacţiei în activitatea procesului instructiv, a factorilor care stimulează sau frânează formularea unor judecăţi de valoare corecte.

Lecturați gratuit Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasele I-IV, autor Ilona Albu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3327-8

Teste grilă pentru clasele VII-VIII. Chimie, autor Maria Tudorache


Lecturați gratuit Teste grilă pentru clasele VII-VIII. Chimie, autor Maria Tudorache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3701-6

Dreptul securității sociale. Accidentele de muncă și bolile profesionale, autor Loredana Nicolae


Dedicată unei teme de un mare interes teoretic și practic, lucrarea se constituie dintr-o cercetare amplă, documentată și relevantă pentru o materie a dreptului, care intersectează importante valori umane și sociale. Aceste valori sunt bine întemeiate legislativ și protejate prin instrumente juridice în permanentă ameliorare.

Lecturați gratuit Dreptul securității sociale. Accidentele de muncă și bolile profesionale, autor Loredana Nicolae

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3699-6

Caiet de lucru pentru clasa a X-a – Limba și literatura română, autor Rodica Alina Irimescu


Lecturați gratuit Caiet de lucru pentru clasa a X-a – Limba și literatura română, autor Rodica Alina Irimescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3712-2

Tipuri de jocuri didactice folosite la educaţie civică în clasele a III-a şi a IV-a, autor Livia Corina Rânceanu


Lecturați gratuit Tipuri de jocuri didactice folosite la educaţie civică în clasele a III-a şi a IV-a, autor Livia Corina Rânceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3685-9

Modalități de depistare, prevenire și remediere a elevilor cu dificultăți în înțelegerea matematicii în învățământul primar, autor Vasilica Dinu


De la învăţământul tradiţional, la cel modern şi chiar cel postmodern, actual, pedagogia a încercat să se raporteze la învăţare din diferite perspective, născându-se astfel diverse teorii asupra învăţării, unele dintre acestea fiind doar reluări sau reinterpretări ale unora mai vechi, altele, dimpotrivă fiind total opuse, contradictorii.
Dintotdeauna, însă, învăţarea a presupus depăşirea unor obstacole, eliminarea unor dificultăţi apărute în timpul studiului individual sau colectiv. Rămasă în umbră multă vreme, pedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare a cunoscut progrese însemnate, mai ales în ultimele decenii. Atâta timp cât se caută soluţii pentru o pedagogie a succesului trebuie să se ia în consideraţie aplicarea unor metode, strategii, tehnici de diminuare a dificultăţilor de învăţare ale elevilor.

Lecturați gratuit Modalități de depistare, prevenire și remediere a elevilor cu dificultăți în înțelegerea matematicii în învățământul primar, autor Vasilica Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3704-7

Dicționar român-englez, interdisciplinar și transdisciplinar de termeni și expresii, autor Monica Marchitan


Lecturați gratuit Dicționar român-englez, interdisciplinar și transdisciplinar de termeni și expresii, autor Monica Marchitan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3693-4

Social topics in the Brontë Sisters’ fiction, autor Monica Marchitan


Тhe nоvelѕ оf the Brоntë ѕіѕterѕ, thоѕe fіrѕt three eѕрecіally, are wоnderful examрleѕ оf lіterature at іtѕ beѕt. Тheіr ѕtоrіeѕ were very tyріcally Vіctоrіan, оften fіlled wіth the kіnd оf ragѕ-tо-rіcheѕ elementѕ whіch were the drіvіng fоrce оf much fіctіоn іn the 1800ѕ. Тhey were alѕо іnfluenced by the dramatіc landѕcaрeѕ іn whіch the gіrlѕ grew uр, and іn theіr turn theѕe bооkѕ have іnѕріred generatіоnѕ оf later authоrѕ.

Lecturați gratuit Social topics in the Brontë Sisters’ fiction, autor Monica Marchitan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3692-7

Medicină profundă, autor Ariana Andra Șerpar


Ariana este studentă în anul 2, la specializarea Informatică Economică și a elaborat această lucrare ca o activitate de seminar, legată de tema corupției. Corupția este omniprezentă în toate țările și în toate sectoarele de activitate. Afectează, de asemenea, și sistemul medical. Ariana și-a ales să analizeze modalitatea în care corupția afectează sistemul medical, deoarece în aceste vremuri, mai mult ca oricând, e nevoie de mecanisme menite să combată aceste practici imorale, să încurajeze o medicină profundă, adaptată fiecărui pacient în parte, etica fiind „sufletul medicinei”. După cum punctează Ariana, pe măsură ce tehnologiile devin tot mai sofisticate, va trebui ca oamenii să devină tot mai performanți, fără însă a uita de caracteristicile care-i diferențiază de alte forme ale vieții pe Pământ. Omul este singurul care are capacitatea de „a iubi, râde, plânge, visa, de a simți frică, de a suferi, de a simți bucurie, de a avea încredere, de a explora, de a fi creativ, curios, optimist, binevoitor, generos și respectuos, de a avea suflet.” Asistați fiind de tehnologii bazate pe inteligență artificială, oamenii vor trebui să aibă un comportament moral, pledând pentru o lume în care corupția e excepția, și nu regula.

În acest sens, și lucrarea Arianei e o pleadoarie academică pentru o lume mai bună, mai dreaptă, cu acces la servicii medicale de calitate, aflate la dispoziția unui public cât mai larg.

Lect. univ. dr. Alexandra-Codruța Bîzoi

Lecturați gratuit Medicină profundă, autor Ariana Andra Șerpar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3683-5