Domenii | Autori

Arhiva

Managerul României europene, autor Daniela Maria Şerban

Autoarea a selectat din literatura de specialitate şi din practica managerială a organizaţiilor europene cele mai potrivite aspecte şi în concordanţă cu mediul socio-economic în continuă transformare din România, punându-şi amprenta prin consideraţii personale, relevante şi pertinente.

Şcoala de management de la Braşov din cadrul Universităţii Spiru Haret i-a oferit autoarei oportunităţi de analiză şi sinteză şi de abordare a problematicii manageriale în mod realist şi practic, dezvoltându-i competenţe de discernere şi aplicare în viaţa reală a conceptelor teoretice studiate. Un aport semnificativ în acest sens l-a avut opera Profesorului DHC Ion Petrescu, care a constituit baza referinţelor bibliografice a acestei lucrări.
Cartea “Managerul României europene”este un ghid util pentru managerii din orice domeniu de activitate şi de la orice nivel.

Prof. dr. Elena Doval

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Managerul României europene – de Daniela Maria Şerban.

ISBN 978-606-577-001-0

You must be logged in to post a comment.