Domenii | Autori

Motivarea angajaţilor, grupurile de muncă şi satisfacţia muncii în mediul de lucru - autor Cristina Pătăşcuţă

Succesul sau eşecul unei organizaţii sunt intrinsec legate de modul în care acţionează angajaţii acesteia. Managerii pot fi tentaţi să se retragă în aparenta siguranţă a “buncărului” lor de unde să emită ordine. Însă ei trebuie să fie conştienţi că nu se mai pot folosi de autoritate şi coerciţie aşa cum se întâmpla odinioară.

Rolul motivaţiei nu este doar acela de a-i face pe oameni să muncească, ci de a-i face să muncească bine, de a-i determina să-şi utilizeze integral resursele fizice şi intelectuale. Acolo unde există motivaţie, există productivitate şi performanţă, iar oamenii sunt mulţumiţi. Cu alte cuvinte, toată lumea câştigă. Motivaţia este crucială în succesul privit nu doar la nivelul organizaţiei, ci şi la nivelul oricărui departament, proiect sau plan şi, indiscutabil, reprezintă unul din cele mai importante domenii de responsabilitate ale unui manager.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Motivarea angajaţilor, grupurile de muncă şi satisfacţia muncii în mediul de lucru” – autor Cristina Grigore

ISBN 978-606-8193-21-2

You must be logged in to post a comment.