Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de formare a deprinderilor de exprimare corectă orală și scrisă la clasa I, autor Luminiţa-Iulia Ṭoţoiu

Primul obiectiv de referință la clasa I îl constituie demersul didactic pentru ca elevul mic să construiască enunțuri logice, prin exerciții de ordonare temporală a secvențelor unui mesaj oral, iar pentru sesizarea legăturii logice între secvențele unui mesaj oral sunt necesare exerciții de formulare a întrebărilor prin care se urmărește sesizarea raporturilor logice.

Pentru a sesiza corectitudinea gramaticală a unui enunț dat, elevii vor fi antrenați prin exerciții de sesizare intuitivă a structurilor gramaticale corecte sau incorecte in fluxul enunțului, prin exerciții de realizare corectă a acordului predicatului cu subiectul, prin exerciții de acord, de modificare a formei adjectivului prin schimbarea genului sau a numărului substantivului pe care îl determină.

Lecturați gratuit Modalități de formare a deprinderilor de exprimare corectă orală și scrisă la clasa I, autor Luminiţa-Iulia Ṭoţoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3979-9

You must be logged in to post a comment.