Domenii | Autori

Arhiva

Pragmatica discursului religios. Studiu aplicat, autor Cătălina Dumitrina Cazan

Discursul religios oferă multiple resurse ce ar putea constitui mobilul atâtor variaţii tematice, însă, cu toate acestea, literatura de specialitate, concretizată în manuale şi tratate omiletice, în general, s-a clişeizat, deoarece, la o privire de ansamblu, putem spune că păstrează aproximativ aceeaşi structură: noţiuni introductive legate de geneza şi perspectiva diacronică a propovăduirii creştine, sursele biblice şi tradiţionale ale întemeieii acesteia, teoretizarea genurilor omiletice utilizate, metodologia elaborării şi expunerii discursului religios, trecerea în revistă a celor mai buni oratori sacri etc.
Intenţia cercetării noastre este de a contribui la o schimbare de perspectivă, întrucât abordarea discursului religios mai ales din punct de vedere pragmatic se situează, totuşi, în sfera noutăţii.

Lecturați gratuit Pragmatica discursului religios. Studiu aplicat, autor Cătălina Dumitrina Cazan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3955-3

You must be logged in to post a comment.