Domenii | Autori

Arhiva

Apoziția - Aspecte normative, autor Mina Simona Manolea

O datǎ cu trecerea timpului, în decursul celor peste o sutǎ de ani de studii gramaticale efectuate în România, numeroşi autori au acordat o atenţie deosebitǎ fenomenului apozitiv.
De aici au apǎrut şi pǎreri contradictorii şi au luat naştere diverse întrebǎri. Este într-adevǎr apoziţia un atribut sau parte de propoziţie distinctǎ? Ce fel de raport este raportul apozitiv? De coordonare? De subordonare? Sau raport sintactic distinct? Mulţi lingviști au încercat sǎ gǎseascǎ rǎspunsurile la aceste întrebǎri, pǎrerile fiind împǎrţite, dar fiecare a dus în sprijinul ipotezei sale argumente extrem de convingǎtoare.
Lucrarea de faţǎ face o scurtǎ trecere în revistǎ a pǎrerilor asupra apoziţiei de-a lugul timpului, încercând sǎ lǎmureascǎ problema ei şi a raportului apozitiv ca parte de propoziţie, şi de asemenea realizeazǎ o clasificare a apoziţiilor dupǎ diverse criterii, exemplificând.

Lecturați gratuit Apoziția – Aspecte normative, autor Mina Simona Manolea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2511-2

You must be logged in to post a comment.