Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Această lucrare își propune să aducă ceva util pentru cei care se află la început de drum, lipsiți de cunoștinte practice sau experiență la catedră. Având în vedere că Limba și literatura română este una dintre disciplinele de bază ale curriculumului, trebuie să tindem spre a deveni cei mai buni. Iar pentru aceasta este nevoie numai de cunoașterea metodelor moderne, centrate pe gândirea și creativitatea elevilor, ci și de curajul aplicării lor. Din păcate, se constată că majoritatea cărților de pedagogie sau metodică se rezumă doar la a prezenta aceste strategii didactice și nu aduc prea multe exemple practice. Pe de altă parte, manualele școlare nu oferă suportul necesar pentru exersarea unor metode activ-participative. De aceea am considerat necesar demersul de a realiza acest ghid practic pentru profesorul debutant.

Lecturați gratuit Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2281-4

You must be logged in to post a comment.