Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea competenței de comunicare – studiu de caz Ion Creangă, autor Ioana Mihai

Prin această lucrare ne propunem a ajuta elevii să înțeleagă lecția copilăriei, să desprindă frumusețea și importanța acestor texte pentru literatura română pentru că Amintirile îl fac inegalabil pe Ion Creangă, căci el este cele care a știut cel mai bine să povestească despre copilărie „singură (…) veselă și nevinovată”.
Povestirile nelipsite de învățături oferă micului lector un set de valori morale chiar dacă „Morala este și ea pe dos”, cum observă N. Manolescu. Prin studiul acestor texte elevii își dezvoltă empatia , nuanțele propriei dimensiuni etice, capacități proprii de a produce texte prin care să demonstreze înțelegerea operelor crengiene. Dramatizările pun în valoare oralitatea stilului lui I. Creangă, scheletul de recenzie, piramida povestirii şi alte metode activ-participative alături de cele tradiționale folosite în practica pedagogică conduc elevul către cunoaşterea artei narative a celui ce-a fost Ion Creangă.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competenței de comunicare – studiu de caz Ion Creangă, autor Ioana Mihai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2259-3

You must be logged in to post a comment.