Domenii | Autori

Arhiva

Managementul conflictelor în organizațiile școlare: modalități de evaluare și de intervenție, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Având în vedere faptul că viaţa în societate implică convieţuire, oamenii au datoria de a depune eforturi în vederea estompării sau chiar împiedicării apariţiei conflictelor care reprezintă o realitate cotidiană. Acestor aspecte li se adaugă faptul că societatea contemporană se află sub impactul transformărilor continue în toate domeniile. În aceste conjuncturi, şcoala are misiunea de a pregăti viitorii adulţi, capabili să prevină conflictele sau să le rezolve în cel mai bun mod, atunci când este cazul, altfel spus, să gestioneze cât mai bine conflictele.

Autoarea

Lecturați gratuit Managementul conflictelor în organizațiile școlare: modalități de evaluare și de intervenție, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1615-8

You must be logged in to post a comment.