Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte ale utilizării audiției muzicale în lecția de teorie-solfegiu-dicteu, autor Prof. Davis Iulia-Claudia

Contactul cu muzica universală este esenţial în formarea unui tânăr muzician şi are un rol deosebit în conturarea personalităţii, a gustului estetic şi formarea unei culturi muzicale. În aceste condiţii, elementele de istoria muzicii rămân a fi prezentate în cadrul orelor de instrument, teorie sau ansamblu coral. Acesta este motivul alegerii subiectului abordat, cu atât mai mult cu cât despre audiţia muzicală nu există multe studii publicate şi nici de dată foarte recentă. Tocmai datorită lipsei acestor studii, au existat unele nelămuriri în încercarea de teoretizare a problemelor audiţiei tratată diferit de sursele bibliografice, fie ca metoda didactică, fie ca mijloc didactic. Desigur, opiniile diferite privitoare la audiţia muzicală sunt o consecinţă a faptului că audiţia aparţine sferei de desfăşurare strict muzicale nefiind teoretizată în cadrul pedagogiei generale.
În lucrare este surprins un fapt esenţial, şi anume că pregătirea copilului pentru audiţie trebuie începută timpuriu prin dezvoltarea capacităţilor de ascultare şi a atenţiei auditive.
Preocuparea pentru valorificarea audiţiei în cadrul activităţilor de educaţie muzicală a fost o constantă a activităţii personale, dar aceasta a primit noi valenţe pe parcursul pregătirii şi elaborării lucrării, fiind susţinută şi de ponderea sporită în normă a orelor de Teorie-Solfegii-Dictat şi Ansamblu coral. Am putut astfel observa îndeaproape progresul elevilor şi o creştere semnificativă a interesului acestora, cât şi o modificare a nivelului de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor.

Lecturați gratuit Aspecte ale utilizării audiției muzicale în lecția de teorie-solfegiu-dicteu, autor Prof. Davis Iulia-Claudia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1279-2

You must be logged in to post a comment.